DENKVENSTER

Welkom op de website van DENKVENSTER

Begeleiding en coaching op basis van de Nieuwe Psychologie  

DENKVENSTER is een praktijk voor begeleiding en coaching voor mensen die ondersteuning willen krijgen bij het zelfonderzoek van begoochelingen op basis van de Nieuwe Psychologie. 

Deze psychologie baseert zich op het bestaan van de ziel: het bezielende wezen of de integrerende factor binnen de fysieke vorm. 

Het eigen leven dient als materiaal voor onderzoek. Het onderzoekswerk leidt tot meer persoonlijk inzicht en tot een ruimere en bewustere waarneming van het emotionele of astrale gebied (voelen) en het mentale gebied (denken). 

Het doel van al dit onderzoekswerk is om uiteindelijk te komen tot de intuïtieve herkenning van de ziel. 

TanAcademy

DENKVENSTER als praktijk vloeit voort uit een samenwerkingsverband van mensen die zich hebben toegelegd op het bestuderen en werken met de esoterische of Nieuwe Psychologie.  Deze werkgroep heeft de website van de TanAcademy opgezet waar ook veel informatie kan worden aangetroffen over de Nieuwe Psychologie.